Hakkımızda

2021 yılından itibaren yayın merkezi Antalya olan Netgazete.com.tr gazetecilik mesleğini geliştirmek, kaliteli yayın yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir. NetGazete kamuoyunu aydınlatmayı şiar edinmiş yayın organıdır. Düşünce ve ifadeleri söz, yazı, resim ve başka yollarla açıklama ve yayımlama özgürlüğünü savunan Kültür, edebiyat ve sanatın geliştirilmesi ve yayılmasına yardımcı olmayı sürdürmektedir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyetin insan haklarına dayalı, demokratik, lâik, hukuk devleti niteliği ve Atatürk ilke ve inkılâpları ile Anayasa’nın 174 üncü maddesinde yazılı İnkılap Kanunlarını sonuna kadar savunan yayın kuruluşuyuz.  Netgazete.com.tr Suça tahrik veya teşvik edecek, suçu ve suçluyu övecek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın asla yapmaz. Şiddet ve terörü özendirecek;  uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ve her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak yayın politikasında asla değiliz.  

Bu gazete Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yayınlarında yer vermez. Bir kamu hizmeti olan gazetecilik, hiçbir zaman kişisel veya ahlaka aykırı amaç ve çıkarlara alet edilemez ve kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz” düsturunu sonuna kadar bu anlayışın sağduyusundadır.

Haberler ve yorumlar gerçeği gösterir. Ancak “Yorum Hür Haber Kutsaldır.”  Gazetemiz, suçlu olduğu kesin yargı kararıyla sabit olmadıkça suçlu olarak ilan etmez. Yayın organımız Çocukların ve gençlerin toplum içinde kişiliklerinin gelişmesini ve korunmasını olumsuz etkileyecek veya onlara yönelik cinsel istismar ve cinsel tacize teşvik eden ve şiddeti özendiren yayın yapmaz.

Gazetemiz, kadınları, çocukları ve mazlumları korur, onların uğradığı mağduriyetin giderilmesi için sağlam bilgi ve açıklamalar ışığında kamuoyunu bilgilendirir.  Kamu yararı ile çocuğun ve kadının ve mazlumların yararının karşılaştığı hallerde onların üstün yararı esas alınarak kamuoyu bilgilendirilir.

Gazetemiz, Kamu yararını ilgilendirmeyen durumlarda haberin servisi öncesi ön görüşmeleri ve değerlendirmeler sonrası karar verir yayın yapar. NetGazete Hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat’ da bulunmaz.  Kişi, kurum veya toplumsal gruplara yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan, kişinin, kurumun veya grubun onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek sözcükler kullanmaz, hakaret etmez, sinkaflı söz üretmez, iftira ve haksız isnatlarda bulunmaz.

Gazetemiz,  Vicdan, düşünce ve anlatım özgürlüklerini hukuka aykırı şekilde sınırlayıcı, sarsıcı veya incitici yayın yapmaz.

Gazetemiz, Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Millî ve toplumsal değerlere saygı duyar, Din ve dini duygular yahut dinen kutsal sayılan değerler istismar etmez kötüye kullanmaz. Genel ahlaka aykırı yayın yapmaz,  Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına aykırı yayın yapmaz,  Türk toplumunun ortak millî ve manevi değerlerini zayıflatmaya yönelik yayın asla yapmaz.

Bu gazete Gazetecilik mesleğinin tüm sağduyusunu etik değerleri içinde barındıran gazetecilik mesleğinin örf anane ve geleneklerinin sıkı sıkıya bağlı savunucusu olmayı sonuna kadar sürdürmekte kararlıdır. İyi ve güzel olan değerleri, başarılı çalışmaları ve ülkemizin bekasında özveriyle çalışmaya devam edecektir.