Isparta’nın Tarihi

 Isparta’nın Tarihi

Isparta şehrinin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. O yıllara dair kesin bulgular olmasa dahi şehrin tarihi açısından yorumlarda bulunabilmek için Psidia bölgesinin genel tarihine bakmak gerekmektedir. Şehirde Hititlere ait bazı eserlerin ele geçirilmiş olmasından dolayı Hitit hakimiyeti söz konusu olsa da o yıllara ait kesin bir bilgi ne yazık ki yoktur. Tarihte Hitit uygarlığı döneminde bu bölgeye İyonlar ve Lidyalılar hâkim olmuşlardır.

 

Perslerin Lidyalıları yenmesi ve Anadolu’ya hâkim olmasının ardından Isparta, Perslerin hakimiyetini kabul ederek Perslere bağlanmıştır. Daha sonrasında M.Ö. 333 yılında Büyük İskender Lidya’yı alarak tarihi doğu seferini başlatmıştır.  İlk önce Sagalassus’u , hemen ardından ise Dinar’ı alarak Psidia topraklarını ele geçirmiştir. Ağlasun şehrinin zamanla önemini kaybetmesinden dolayı Isparta, zamanla Psidia Piskoposluğunun merkezi olmuştur.

Büyük Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra bu topraklar Doğu Roma İmparatorluğuna geçmiştir. Anadolu’ya ilk göç eden Yunanlar bu bölgeye Isparta anlamındaki “İs-Barid” ismini vermişlerdir. Zamanla evrilen bu kelime, önce Sparta, sonrasında ise Isparta olmuştur. Sparta Roma ve Hristiyanlık dünyasının önemli ve bilindik şehirlerinden birisidir. Piskoposluk merkezi olarak kullanılan bu şehirde, Isparta adına para bastırılmıştır.

Sonrasında sırasıyla Anadolu Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine giren bu topraklar Kurtuluş savaşı esnasında da İzmir’in işgalinin henüz ilk gününde tepki verilmiş ve Sadrazam’a telgraflar çekilmiştir. Hafız İbrahim, Afşar’a gelerek yörenin ileri gelenleri ile görüşmeler sağlamış ve hem ülkenin genel durumunu hem de İzmir’in işgalini konuşmuştur.

Bu konuşmalarda ise devlet siyaseti değil, Türk halkının gücü ile karşılık verilmesi gerektiği kararlaştırılmış ve halk silahlı direnişe davet edilmiştir.

O zamanlar da henüz 22 yaşında olan Akkaşzade Süleyman Turgut, Başkanı olduğu Gençler yükselme cemiyeti ve Hafız İbrahim orak bir protesto mitingi düzenledi. 11 Haziran 1919 yılında hükümet konağının önünde düzenlenen mitingde alınan kararlar telgraf vasıtasıyla İtilaf devletleri ve Paris barış konferansına bildirildi.

O dönemlerde Yunan zulmünden kaçan bazı Ispartalıların durumu anlatması ile Hafız İbrahim Isparta halkını cihada davet etti. 20 Haziran 1919 yılında 18.000 kişilik ikinci bir miting düzenlendi. Ancak bu miting diğerinin aksine silahlı bir mitingdi ve mitingin başından sonuna kadar camilerde tekbirler okutuldu. Mitingde Halk, Allah adına cihada davet edildiler ve orada bulunanlar yemin ederek söz verdiler.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın